4privacy is een adviesbureau op het gebied van gegevensbescherming en datasecurity, dat u adviseert en begeleidt bij het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Als gevolg van de verplichting om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vanaf mei 2018 te gaan naleven en aantoonbaar zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, is dit voor overheidsdiensten en bedrijven een forse uitdaging!
  • Aan welke eisen moet mijn organisatie in 2018 voldoen bij de verwerking van persoonsgegevens?
  • Wat zijn mijn plichten als ‘verwerkingsverantwoordelijke?
  • Op welke wijze kan ik voldoen aan de ‘verantwoordingsplicht’?
  • Op welke wijze geef ik vorm aan het ‘register van verwerkingsactiviteiten’?
  • Moet een Privacy Impact Assessment (PIA) of Gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden uitgevoerd?
  • Hoe geef ik inhoud aan ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’?
  • Hoe geef ik vorm aan ‘dataportabiliteit’?
  • Moet ik een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ (de interne toezichthouder) aanwijzen?
  • Riskeer ik een boete als ik mij niet aantoonbaar houdt aan de wet- en regelgeving?

4Privacy Data protectie

De combinatie van mijn specifieke juridische kennis en de praktische ervaring met een vertaalslag van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens en straks de AVG, maakt mij uniek en voor opdrachtgevers extra waardevol.

4privacy & data security

• juridische advisering • privacy compliance • privacy audits • data security • privacy impact assessments • trainingen bewustwording • projectbegeleiding • functionaris voor de gegevensbescherming 
• workshops

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen voor informatie of vragen :
06 - 1432 5418 of vult u hier het contactformulier in.