Introductie

Ervaring en kwaliteiten van Chris Reijmers

Ik ben een ervaren adviseur op het terrein van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, ICT-vraagstukken, overheidsinformatie, ketenprocessen, en de complexe privacywet- en regelgeving. Ik ben al vele jaren werkzaam als jurist op het vlak van gegevensbescherming en informatiebeveiliging bij gemeenten. Door mijn werkzaamheden als consultant of privacy jurist ben ik direct betrokken geweest bij het op zorgvuldige wijze verwerken van persoonsgegevens, zowel bij ministeries, gemeenten, samenwerkingsverbanden, als ook bij hogescholen en bedrijven.

 

Ik heb ruime ervaring met juridische vraagstukken bij beheer- en ontwikkelactiviteiten omtrent nieuwe dienstverlening en de uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving of de aanpassing van bestaande wetgeving, in het bijzonder op het brede terrein van de opslag en het gebruik van persoonsgegevens in samenwerkingsverbanden. Dit betreft onder meer het Sociaal Domein, de Veiligheidshuizen, de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’sen) en de aanpak van woonfraude in Rotterdam.

Ik heb een ruime ervaring met het adviseren binnen het openbaar bestuur, het daarbij behorende bestuurlijk krachtenveld, met bestuurlijke verhoudingen en de daarbij behorende toedeling van verantwoordelijkheden. Ik ben lid geweest van de expertpool privacy binnen het Ondersteunings-team Decentralisaties van de VNG en gemeenten geholpen om de gegevensbescherming in het sociaal domein op een juiste en zorgvuldige wijze vorm te geven.

Voor een ministerie heb ik een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de AVG. In het verlengde daarvan heb ik geadviseerd bij de ontwikkeling van het privacybeleid, de privacy governance en de baseline privacybescherming op grond van de AVG. Verder heb ik de interne toezichthouder geadviseerd bij de ontwikkeling van zijn werkplan. Ik adviseer bij de beantwoording van juridische vraagstukken, coördineer de afhandeling van inzageverzoeken en adviseer bij de afhandeling van bezwaarschriften of schadeclaims.

Bij de uitvoering van mijn advieswerkzaamheden richt ik mijzelf op oplossingen, ben klantgericht, analytisch, en voorstander aan een goede samenwerking met een veelheid aan partijen, belanghebbenden en stakeholders. Ik heb verder een goed gevoel voor organisatie en bestuur, en hecht aan de belangen van burgers en medewerkers. Mede door mijn brede maatschappelijke achtergrond en ervaring als consultant ben ik een uitstekende kandidaat als privacy adviseur of als Functionaris voor gegevensbescherming.

Ik ben lid van de International Association Privacy Professionals (IAPP),  CIPP/E gecertificeerd en geassocieerd lid van het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming (NGFG).

4privacy & data security

• juridische advisering • privacy compliance • privacy audits • data security • privacy impact assessments • trainingen bewustwording • projectbegeleiding • functionaris voor de gegevensbescherming 
• workshops

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen voor informatie of vragen :
06 - 1432 5418 of vult u hier het contactformulier in.