Wij verwerken uw gegevens

U verstuurt gegevens via de formulieren van onze website. Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving. Hieronder informeren wij u over het verwerken van uw gegevens, uitsluitend met betrekking tot deze website.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor;

  1. administratieve doeleinden
  2. om u goed van dienst te kunnen zijn
  3. u optimale service te kunnen verlenen.

Om welke gegevens gaat het?

De gegevens die u invult vallen in de categorie persoonsgegevens.

Het betreft gegevens m.b.t. geslacht, leeftijd, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw interesse in onze diensten en/of producten.
Uw ip adres wordt door ons vanuit het beveiligingsoogpunt geregistreerd.
Het tijdstip waarop u het betreffende formulier door u werd verzonden wordt voor interne controle en secundair doel geregistreerd.

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

De formulieren van deze website worden verzonden via een beveiligde internetverbinding. Onze internetverbinding heeft een SSL certificaat (https: met slotje) zoals ook uw bank gebruikt. Hierbij worden de gegevens versleuteld en veilig verzonden naar uw en ons e-mailadres.

Dezelfde gegevens worden ook opgeslagen in een database op een beveiligde webserver die is ondergebracht bij een gerenommeerd webhostingbedrijf in Nederland.

Het bewaren van uw gegevens.

Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar tenzij de door u verstrekte gegevens nodig zijn om onze diensten en/of producten aan u te leveren.

Wie hebben inzage in uw gegevens?

De administratieve medewerkers van ons bedrijf hebben inzage in de door u aangeleverde gegevens.
De webmaster van deze website heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien.
Wij hebben een verwerkers overeenkomst met Bluepoint eCommerce waarin de wettelijke bepalingen zijn opgenomen die de Europese privacywet vereist.

Wat doen wij niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of instanties en zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt, anders dan waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt.

Achtergrondinformatie

Algemene informatie over de Eurpese privacywet kunt u vinden op:

Veilig en betrouwbaar

Wij willen u op het hart drukken dat wij met de door u aangeleverde gegevens veilig en respectvol omgaan. Op uw verzoek geven wij u inzage in de door u aangeleverde gegevens.

Onze webmaster onderhoud en monitort proactief de veiligheid van deze website.
Mocht er onverhoopt toch iets misgaan met de beveiliging van deze website waarbij onbevoegden toegang verkregen tot uw gegevens, dan zullen wij u onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.